• amarus
 • littletroublemaker
 • neuroshimi
 • bgtlo
 • lepszegoniema
 • ogharipour
 • bagatela
 • wybuchmuzgu
 • memesjasz
 • takzebardzo
 • apluzyna
 • beatravelernotatourist
 • lifu
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

8307 aab9

Petting a Little

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viapoppyseed poppyseed
5772 3940 500
Disappointed Baba :/
Reposted fromcrazypolish crazypolish viaExfeletes Exfeletes
3704 eca4

chocolatecakesandthickmilkshakes:

komplexx904:

thegardenofeedan:

capricious-muse:

pussy-and-pizzza-x:

nat3601:

jungleminx:

kozfr:

WHATTT

ASIA NEEDS TO FUCKING CHILL
YALL TOO FUTURE

My God what they said ^^

Wtt

THIS SHIT LIT THO

Where do YALL even practice this prior to the game???

Homygawd

How does…….never mind

4022 2908 500

absyntheofmalice:

@absyntheofmalice

Scarlett Leithold | A’GACI

Reposted fromNSFWorld NSFWorld viakrolik krolik
7400 9230 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viadarthsadic darthsadic
6816 1262 500
Reposted frompornpictures pornpictures viadarthsadic darthsadic
5587 6e30
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viadarthsadic darthsadic
5964 b31d 500
Reposted fromSardion Sardion viadarthsadic darthsadic
6974 5e48 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viadarthsadic darthsadic
7330 f5a7
Balu and buddy having a nice day out!
Reposted fromMeshirr Meshirr viaKobajashi Kobajashi
Reposted fromgruetze gruetze viaKobajashi Kobajashi

September 20 2017

Jeśli nie przeszkadza Ci łóżko w 4 lub 6 osobowym pokoju w hostelu, to Tatamka jest ładna. Wtedy płaci się ok. 30zł/noc http://www.tatamkahostel.pl/cennik
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viakudlaty kudlaty
5481 d9c1 500
Reposted bysomewhereonlyweknowjoannnapannakiesstrzepynoworneveranjakoalamagiciansassistantelavatorsweetchocolate
5480 1c39 500
Reposted byChibichan Chibichan
5476 fa5a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl